Transferhulpmiddelen

Transferhulpmiddelen

Zorgverlening vindt plaats in zeer uiteenlopende omgevingen. Thuiszorg, revalidatiecentra, verpleeghuizen en klinieken voor acute zorg zijn enkele voorbeelden. Pronk ergo is ervan overtuigd dat een gevoel van veiligheid en welzijn bijdraagt aan effectieve zorg. Onze producten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met industrieel ontwerpers, revalidatiemedewerkers en gebruikers. Binnen de visie van Pronk ergo staat de kwaliteit van leven van de cliënt centraal. De cliënt is altijd de drijfveer voor ontwikkelingen en innovaties in ons assortiment. Omdat iedereen in staat zou moeten zijn een vrij, onafhankelijk leven te leiden en om zijn dromen te verwezenlijken, onafhankelijk van fysieke beperkingen.